Simple, Healthy, Low-Fat, Low-Sugar, Low-Calorie Dessert Recipes

Simple, healthy, low-fat, low-sugar, low-calorie dessert recipes, excessive intake of female sweets may increase the risk of vaginitis. This is because excessive intake of sugar can lead to high blood sugar and urine sugar, and the glycogen in the vagina will also increase. Under the action of intestinal bacteria, the vagina the acidic environment will change and the acidity will increase, so that the pathogenic bacteria suitable for the growth of the acidic environment will multiply and cause vaginitis. Long-term excessive consumption of sweets will make the internal environment become neutral or weakly acidic.

Enkel, sunn, lavt fett, lavt sukker, lavt kalori desserter, overdreven forbruk av kvinners søtsaker kan øke risikoen for å utvikle vaginitt. Dette skyldes at overdreven sukkerforbruk kan føre til økt nivå av sukker i blod og urin, og nivået av glykogen i skjeden vil også øke. Under virkningen av tarmbakterier i vagina, endres det sure miljøet og surheten øker, slik at patogene bakterier som er egnet for vekst av det sure miljøet, forminerer og forårsaker vaginitt. Langt overdreven forbruk av søtsaker vil gjøre det indre miljøet nøytralt eller litt surt.

심플하고 건강한 저지방 저 설탕 저 칼로리 디저트 여성의 과자 섭취가 과다하면 질염이 발생할 수 있습니다. 이것은 설탕의 과도한 섭취가 혈액과 소변의 설탕 수준을 증가시킬 수 있고 질 내의 글리코겐 수준도 증가한다는 사실 때문입니다. 질내 장내 박테리아의 작용으로 산성 환경이 변화하고 산도가 높아져서 산성 환경의 성장에 적합한 병원성 박테리아가 증식하여 질염을 유발합니다. 과자의 과도한 소비는 내부 환경을 중성 또는 약산성으로 만듭니다.