A Special Way To Eat Candy Without Affecting Health And Weight

A special way to eat candy without affecting health and weight, low blood pressure: many people have had such an experience, when i was close to noon, my hands and feet were cold, and i didn’t even have the strength to speak. At this time, experienced people will remind you that it is best to eat something, and the condition of dizziness will generally improve. This is because blood pressure is too low, especially in cold weather. Low blood sugar: drinking sugar water or other sweet drinks can cause the patient to survive the crisis due to excessive control of sugar intake.

Mod speċjali biex tiekol il-ħelu mingħajr ma affettwa s-saħħa u l-piż, pressjoni tad-demm baxxa: ħafna nies kellhom din l-esperjenza, meta kont viċin nofsinhar, idejk u s-saqajn kienu kesħin u lanqas ma kelli l-qawwa nitkellmu. Fuq dan il-punt, nies b’esperjenza jiftakru li huwa aħjar li tiekol xi ħaġa, u l-isturdament normalment jitjieb. Dan għaliex il-pressjoni tad-demm hija baxxa ħafna, speċjalment f’temp kiesaħ. Zokkor baxx fid-demm: ilma tax-xorb biz-zokkor jew xorb ieħor ħelu jista ‘jwassal lill-pazjent biex jgħix il-kriżi minħabba kontroll eċċessiv tal-konsum taz-zokkor.

Specjalny sposób jedzenia słodyczy bez wpływu na zdrowie i wagę, niskie ciśnienie krwi: wielu ludzi miało to doświadczenie, kiedy byłem w południe, moje ręce i stopy były zimne i nawet nie miałem siły mówić. W tym momencie doświadczeni ludzie będą pamiętać, że lepiej jest coś zjeść, a zawroty głowy zwykle się poprawiają. Dzieje się tak, ponieważ ciśnienie krwi jest bardzo niskie, zwłaszcza w zimne dni. Niski poziom cukru we krwi: woda pitna z cukrem lub innymi słodkimi napojami może doprowadzić pacjenta do przetrwania kryzysu z powodu nadmiernej kontroli spożycia cukru.